Opłaty za ciepło

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych ustaw” (Dz. U. 2023 poz. 295) informujemy, że IDEA 98 Sp. z o.o. od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2022 r. Dz. U. 2022 poz. 2967), w okresie rozliczeniowym stosuje najniższe ceny i stawki opłat wynikające z:

Średniej ceny ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 15 września 2022 r., obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym lub średniej ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym.

Ceny dostawy ciepła nie wyższe niż średnie ceny ciepła i stawki opłat przesyłowych wynikające z ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe, opublikowanych przez Prezesa URE w Informacji z dnia 22 lutego 2022 r., Nr 9/2023

 

Poniżej przedstawiamy wykaz maksymalnych cen w grupach taryfowych dla systemu ciepłowniczego Spółki IDEA 98, opublikowanych przez Prezesa URE oraz
wykaz najniższych cen w grupach taryfowych dla systemu ciepłowniczego Spółki IDEA 98, które będą stosowane w rozliczeniach od 1 marca 2023 r. z odbiorcami ciepła o których mowa w art.4 ust.1 ustawy.

 

Jednocześnie informujemy, że w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy, Spółka IDEA 98 nie stosowała ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła opublikowanej przez Prezesa URE.

W związku z tym Odbiorcom ciepła nie przysługuje za ten okres wyrównanie, o którym mowa w Art. 12e ust.1 zmiany ustawy.

Cennik najniższej dostawy ciepła IDEA98

Ceny maksymalne IDEA98

Cennik cen ciepła z rekompensatą IDEA od 09.02.2023 r.

Taryfa dla ciepła IDEA98 2023 r.

Ceny z rekompensatą od 01.11.2022 r.

Taryfa dla ciepła zmiana 3

Taryfa dla ciepła zmiana 2

Taryfa dla ciepła zmiana 1

Taryfa dla ciepła 2021 r.